FELINE FITNESS & FATNESS
5-7ARALIK 2018

1.ULUSLARARASI KEDİ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ KONGRESİ İSTANBUL/TÜRKİYE

FELINE FITNESS & FATNESS
5-7 ARALIK 2018

1.ULUSLARARASI

KEDİ HEKİMLİĞİ

DERNEĞİ KONGRESİ

İSTANBUL / TÜRKİYE

Bildiri Özet Gönderim

FELINE FITNESS & FATNESS Bildiri Özet Gönderim

pdf,jpg,word olarak yükleyebilirsiniz.

Bildiri Kabul Son Tarihi : 16 Kasım 2018


Kongreye gönderilen bütün bildiriler araştırma kategorisinde değerlendirilecektir.

Bildiri gönderim kuralları:

1.Uluslararasi Kedi Hekimligi Dernegi Kongresi  bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.

 1. Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildirinizin word formatında info@khedi.org adresine veya formdan gönderilmesi gerekmektedir.
 2.  Orijinal çalışmalar, olgu sunumları, retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.
 3.  Kongreye gönderilen bildirilerin kesinlikle daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 4. Sözel ve poster bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.⇒ Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 5.  Kongre Bilimsel Komitesi, içerik ve sunum şekli gibi özellikleri değerlendirerek 6 adet sözel bildiriyi sunulmak üzere seçecektir. Seçilen sözlü sunumlar 2-3 dakika soru-cevap kısmını içerecek şekilde 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
 6. Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin, sözel bildirilerde sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
 7. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin yazım /dilinde herhangi bir değişiklik /düzeltme yapılmayacaktır. Yazarların gönderdiği bildiriler olduğu gibi kongre kitapçığında yer alacaktır. Gramer kurallarına uymayan ve yazım hataları olan bildiriler komite tarafından reddedilebilecektir.
 8. Başlıkta kısaltma kullanılmamalı ve çalışmayı yansıtmalıdır.⇒ Bildiri başlığının altında yazarların isimleri (adı-soyadı) ve kurumları yazılmalıdır. İletişim için sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon ve faks numaraları eklenmelidir.
 9. Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.
 10. Bildirilerin içerisinde en fazla 2 tablo ve 2 grafiğe izin verilmekte, her ikisi de basit ve anlaşılır olmalıdır.
 11.  Sunum özetleri başlık hariç 300 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki bölümleri içermelidir:
  1. Giriş: Çalışma hakkında genel bilgi verilmeli ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
  2. Gereç ve Yöntem: Gereç (materyal) seçimi tanımlanmalı ve yöntem (metod) ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
  3. Bulgular: Veriler açıkça anlatılmalı ve istatistiksel verilerin sunulması gereklidir. ‘’Bulgular ileride tartışılacaktır’’, ‘’daha sonra sunulacaktır’’ tarzında ibareler taşıyan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  4. Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucu net bir şekilde belirtilmelidir. Literatür ile karşılaştırma ve yorum içermemelidir. Çalışma sonuçlarının klinik anlamı vurgulanmalıdır.
 12. Posterler 90 x 120 cm boyutlarında, karşıdan bakıldığında rahatça okunabilir olmalıdır.
 13. Kongrenin resmi dili Türkçe’dir.
 14. Başvurular 16 Kasım 2018, Saat 17:00 den sonra kabul edilmeyecektir.